top of page

painatus

 

Vastuuhenkilö / palveluntarjoajan nimi § 6.1 TDG mukaisesti:

Suomalais-saksalainen kauppakilta Münchenissä

c/o toimisto Dr. Praha

Clemensstrasse 30

80803 München

 

Yhteydenotto kohdan 6.2 TDG mukaisesti:

buero@handelsgildemuenchen.de

 

 

Vastuuvapauslauseke

  1. Verkkotarjouksen sisältö Tekijä ei ota vastuuta annettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Vastuuvaatimukset tekijää kohtaan, jotka koskevat aineellista tai aineetonta vahinkoa, joka on aiheutunut annettujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä taikka virheellisten tai puutteellisten tietojen käytöstä, on periaatteessa poissuljettu, ellei tekijän voida osoittaa toimineen tahallisesti tai törkeästi. laiminlyöntivirhe on olemassa. Kaikki tarjoukset eivät ole sitovia. Kirjoittaja varaa nimenomaisesti oikeuden muuttaa, täydentää tai poistaa osia sivuista tai koko tarjouksesta ilman ennakkoilmoitusta tai lopettaa julkaisun tilapäisesti tai pysyvästi.
     

  2. Viittaukset ja linkit Jos kyseessä on suora tai epäsuora viittaus ulkopuolisille verkkosivustoille ("hyperlinkit"), jotka eivät kuulu tekijän vastuualueeseen, vastuu astuu voimaan vain, jos tekijä on tietoinen sisällöstä ja teknisesti mahdollista ja se on kohtuullista estää laittoman sisällön käyttö. Kirjoittaja vakuuttaa täten nimenomaisesti, ettei linkitetyillä sivuilla ollut havaittavissa laitonta sisältöä linkin luomishetkellä. Tekijällä ei ole minkäänlaista vaikutusta linkitettyjen/yhdistettyjen sivujen nykyiseen ja tulevaan ulkoasuun, sisältöön tai tekijään. Siksi hän täten nimenomaisesti etääntyy kaikesta sisällöstä kaikilla linkitetyillä / yhdistetyillä sivuilla, joita on muutettu linkin luomisen jälkeen. Tämä lausunto koskee kaikkia linkkejä ja viittauksia, jotka on asetettu omalle verkkosivustollemme, sekä kolmannen osapuolen merkintöjä vieraskirjoissa, keskustelufoorumeissa ja kirjoittajan asettamissa postituslistoissa. Laittomasta, virheellisestä tai puutteellisesta sisällöstä ja erityisesti tällaisten tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä aiheutuneista vahingoista on yksin vastuussa sen sivun tarjoaja, johon viitataan, ei se, joka vain viittaa linkkien kautta kyseiseen julkaisuun.
     

  3. Tietosuoja Emme ota vastuuta henkilökohtaisten tai yritystietojen (nimi, osoite, sähköpostiosoite jne.) luovuttamisesta kolmansille osapuolille. Siltä osin kuin tämä verkkosivusto edellyttää tällaisten tietojen syöttämistä, ei oteta vastuuta aineellisista tai aineettomista vahingoista, jotka syntyvät tai ovat syntyneet näiden tietojen ilmoittamisen tai ilmoittamatta jättämisen seurauksena.
     

  4. Tämän vastuuvapauslausekkeen oikeudellinen pätevyys Tämä vastuuvapauslauseke on katsottava osaksi verkkosivustoa, jolta viitattiin tälle sivulle. Jos tämän tekstin osat tai yksittäiset sanamuodot eivät vastaa, eivät enää tai eivät täysin vastaa sovellettavaa oikeudellista tilannetta, asiakirjan muut osat eivät vaikuta niiden sisältöön ja pätevyyteen.

bottom of page